top of page

Obligaţiile asiguraţilor

Mondays

4:30 pm

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii.

b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate

c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru.

d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi.

e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului.

f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar.

g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând diferenţa dintre tarifele acceptate la plată de sistemul de asigurări sociale de sănătate şi cele practicate pe piaţă, denumită în continuare coplată, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

 h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

bottom of page