top of page

Procardia vă oferă servicii complete de medicina muncii pentru companii la angajări, examinări periodice:

• examen medical şi de aptitudine la angajare

• planificarea şi executarea controlului medical periodic şi urmărirea stadiului de realizare;

• control medical periodic

• examen psihologic

• examen oftalmologic

• examen medical de reluare a muncii (pentru perioade mai mari de 6 luni)

• consultaţii spontane la solicitarea angajaţilor pentru simptome atribuite condiţiilor de muncă

• monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor

• supravegherea condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă (microclimat, iluminat, temperatură, zgomot);

• consultanţă în cadrul controalelor de specialitate

• completarea fişelor de aptitudine ale salariaţilor

• îndrumarea activităţii de reabilitare şi reorientare profesională în caz de accident de muncă, boală profesională sau după afecţiuni cronice

• evaluarea şi comunicarea riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii

• participarea la activităţile comitetului de securitate a muncii

• participarea la evaluarea accidentelor de muncă

• prezenţa odată pe săptămână a unui medic de medicina muncii, la sediul beneficiarului, perioadă în care acordă asistenţă medicală în caz de accident de muncă sau boli acute.

Man Measuring Window
Farmers Warehouse
Networking Event
Startup

Servicii complementare de medicina muncii:

luarea în evidentă a concediilor medicale

•  acordarea concediilor de risc maternal

•  vaccinări antigripale

•  explorări funcţionale necesare pentru medicina muncii

•  examen medical în perioada de adaptare

•  acţiuni de informare în domeniul medicinei muncii

•  constituirea de dosare medicale proprii fiecărui angajat, pe suport electronic

•  semnalizarea cazurilor de boală profesională şi dispensarizarea acestora după confirmare

•  raportări periodice a situaţiei medico-sanitare a angajaţilor

colaborarea cu serviciul de protecţia muncii a întreprinderii

determinarea de RBW

bottom of page