top of page

Drepturile asiguraţilor

- Să aleaga medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea spitalicească ce le va acorda servicii medicale, precum şi casa de sănatate la care se asigura

- Să fie înscris pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în OUG nr.150/2002, suportând cheltuielile de transport dacă operaţiunea este pentru un medic din altă localitate.

- Să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin trei luni de la data înscrierii pe listele acestuia.

- Să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii.

- Să li se efectueze cel puţin un control profilactic în fiecare an, în funcţie de sex şi grupa de vârstă careia îi aparţin.

- Să beneficieze de servicii medicale de asistenţă preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor cu consecinte majore în morbiditate şi mortalitate, stabilite prin contractul cadru.

Orice asigurat beneficiează de un pachet de servicii medicale astfel: extras din ord. MSF/CNAS nr.1220/890/2003

Sevicii profilactice

Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ. Supravegherea etapizată pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an, pe probleme de puericultură. Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sănătăţii. Controlul medical anual al copiilor de la 2 la 18 ani-examen de bilanţ. Controlul medical anual al asiguraţiilor în vârsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. Servicii de planificare familiară. Imunizari conform programului naţional de imunizări. Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc cardiovascular, precum şi consilierea antidrog. Controale periodice pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi recomandărilor din partea medicilor de specialitate, precum şi activităţi de prevenire a complicaţiilor, recăderilor şi decompensărilor conform unei programări efectuate de medicul de familie.

Servicii de urgenţă

Constatarea situaţiilor de urgenţă medico-chirurgicale, în limita competenţei medicului de familie;

Trimitere, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, către medicul de specialitate sau pentru internare în spital, după caz.

Servicii medicale curative

Consultaţie în caz de boală sau accident. Manevre de mică chirurgie şi tratament injectabil, după caz.

Prescriere de tratament medical şi igienicodietetic.

Recomandare de investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere, ca consecinţă a actului medical propriu.

Eliberarea de bilet de trimitere către alte specialităţi după caz, fie în sistem ambulatoriu, fie la spital, pentru cazurile care depăsesc competenţa medicului de familie.

Luarea în evidenta a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmarirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat, pâna la scoaterea din evidenta.

Asistenţă medicală la domiciliu pentru:

- copii în vârsta de pâna la un an aflaţi în tratament pentru afecţiuni acute grave ce nu permit deplasarea la cabinetul medical;

- urgenţe medico-chirurgicale, pentru situaţii care nu permit deplasarea la cabinetul medical.

- asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză;

- cunoaşterea condiţiilor de viaţă mai ales în familiile cu probleme de sănătate factorilor de risc;

Activităţi de suport

Eliberarea de acte medicale: certificate de concediu medical, certificate de deces inclusiv pentru persoanele care nu figurează pe lista proprie etc.

În asistenţa medicală primară, orice asigurat poate beneficia de un pachet minimal de servicii medicale, după cum urmează:

1. Servicii profilactice

Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sănătăţii;

Servicii de planificare familială

2. Servicii de urgenţă

Constatarea situaţiilor de urgenţă;

Asistenţă medicală în urgenţele medico chirurgicale, în limita competenţei.

Trimiterea, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, de către medicul de specialitate sau pentru internare în spital, după caz.

3. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic

bottom of page